bluehost.com
 

De vereniging Red de Veldschuur is opgericht in 2013 om dreigende sluiting van zwembad en sporthal te voorkomen. De eerste massaal gesteunde acties hebben als resultaat dat de Veldschuur met financiële steun van de gemeente Heumen open blijft tot medio 2017. In die tijd spreken de gemeente Heumen en exploitant Laco af onderzoek te doen naar voortzetting en realisatie van nieuwbouw op dezelfde lokatie. In mei 2015 zal naar verwachting een besluit genomen worden. Dit besluit wordt voorbereid door onderzoeksbureau BMC Samen met Heumen, Laco en een klankbordgroep. Deze groep bestaat uit omwonenden en gebruikers die betrokken zijn bij de Veldschuur.

Verslag Commissie Welzijn: "Schetsontwerp de Nieuwe Veldschuur" (17-03-2016)

Het schetsontwerp komt aan de orde in de Raadsvergadering van 31 maart!

Inspraak Felicitas Crutzen; vooral vragen en opmerkingen van burgers over het project, klachten over opofferen groen voor woningbouw, klagen over rol Laco.
Reactie DGH: jammer dat u met zo een negatief verhaal komt.
Inspraak Michel Abee; verwijst naar agendering voor aanstaande Raad; stelt dat er plannen worden voorgesteld waarover nog niet kan worden besloten omdat eerst de dassenburcht moet worden opgelost.
Vraag Freek van Haren (VVD); het lijkt alleen te gaan om de grond.

Klik hier voor het downloaden van het nieuwe schetsontwerp.

 

Kom 28 mei om 20:00 uur naar de Raadsvergadering

Aan De Veldschuur sympathisanten / sporters / zwemmers.Het is code oranje voor De Veldschuur.Het onderzoek of een nieuwe veldschuur in 2017 haalbaar is, stagneert. Het lijkt zelfsnagenoeg stil te liggen. Zou klaar zijn in dec 2014; het is nu mei 2015 en Laco en gemeentedoen al maanden niets anders dan in achterkamertjes onduidelijke onderhandelingenvoeren! De Klankbordgroep (bestaande uit vertegenwoordigers van verenigingen, bezoekers enomwonenden die is ingesteld om als ‘klankbord’ voor de onderzoekers te dienen) krijgt geenfinanciële informatie op grond waarvan ze een mening kan geven over de beste optie. Die isen blijft voor ons en u: een groot zwembad en een grote sporthal met verder minimaal dehuidige voorzieningen.

Bericht 21 (april 2015 ) nieuwsbrief

Aan belangstellenden en Leden van de vereniging Red De Veldschuur


Stand van zaken De Nieuwe Veldschuur.

Heumens genieten op zondag 19 april.

Uitnodiging voor betaling van contributie of bijdrage.